{idkey=5327b0[url=http%3A%2F%2Fwww.hotelspectrum.sk%2Fkonferencne-priestory%2Fkongresovy-cennik.html][title=Kongresov%C3%BD+cenn%C3%ADk][desc=]}{cmp_start idkey=4516[url=http%3A%2F%2Fwww.hotelspectrum.sk%2Fkonferencne-priestory%2Fkongresovy-cennik.html][title=Kongresov%C3%BD+cenn%C3%ADk][desc=]}

Kongresový cenník

Veľká konferenčná miestnosť
Cena bez DPH
Cena vrátane DPH
do 2 hodín
40 €
48.00 €
od 3 - 6 hodín
60 €
72.00 €
od 7 - 12 hodín
90 €
108.00 €

 

Malá konferenčná miestnosť a zasadacia miestnosť
Cena bez DPH
Cena vrátane DPH
do 2 hodín
30 €
36.00 €
od 3 - 6 hodín
40 €
48.00 €
od 7 - 12 hodín
60 €
72.00 €

 

 

Konferenčná technika
Cena bez DPH
Cena vrátane DPH
Videoprojektor 2-6 hodín
20 €
24 €
Videoprojektor 7-12 hodín
30 €
36 €
Prenájom flipchart
5 €
7 €
Prenájom notebooku
30 €
36 €
Prenájom ozvučenia
42 €
50 €

STORNO PODMIENKY:

V prípade zrušenia záväznej objednávky zo strany objednávateľa má ubytovateľ nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku, ktorého výška sa určuje nasledovne:

Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom:
  • viac ako 30 dní pred nástupom - storno poplatok vo výške 15% z celkovej ceny objednávky
  • od 10 do 30 dní pred nástupom - storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky
  • od 1 do 10 dní pred nástupom - storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednávky
  • v deň nástupu - storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny objednávky
{cmp_end}{idkey=5327b1[url=http%3A%2F%2Fwww.hotelspectrum.sk%2Fkonferencne-priestory%2Fkongresovy-cennik.html][title=Kongresov%C3%BD+cenn%C3%ADk][desc=]}